Home

Zaak T-139/04: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 12 september 2008 - Stephens/Commissie ( Openbare dienst - Ambtenaren - Interlocutoir arrest - Afdoening zonder beslissing )

Zaak T-139/04: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 12 september 2008 - Stephens/Commissie ( Openbare dienst - Ambtenaren - Interlocutoir arrest - Afdoening zonder beslissing )

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 12 september 2008 - Stephens/Commissie

(Zaak T-139/04) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Kelvin William Stephens (Brussel, België) (vertegenwoordiger: N. Lhoëst, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en H. Krämer, gemachtigden, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Enerzijds, vordering tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 14 april 2003 houdende wijziging van verzoekers indeling in rang, voor zover daarbij zijn indeling in salaristrap op de datum van zijn aanstelling op de rang A6, eerste salaristrap, is bepaald, de datum waarop dit besluit financiële gevolgen heeft op 5 oktober 1995 is bepaald en verzoekers loopbaan in rang niet is hersteld alsmede vordering tot nietigverklaring van het besluit houdende afwijzing van verzoekers klacht en, anderzijds, vordering tot vergoeding van de schade die uit dat besluit zou voortvloeien

Dictum

1) Op dit beroep behoeft niet meer te worden beslist.

2) De Commissie zal alle kosten dragen.

[1] PB C 168 van 26.6.2004.

--------------------------------------------------