Home

Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 16 februari 2006.

Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 16 februari 2006.

Mededinging - Mededingingsregelingen - Afbakening van markt - Doel [EG-Verdrag, art. 85, lid 1 (thans art. 81, lid 1, EG)] (cf. punten 30-31)

2. Mededinging - Mededingingsregelingen - Deelneming van onderneming aan mededingingverstorend initiatief [EG-Verdrag, art. 85, lid 1 (thans artikel 81, lid 1, EG)] (cf. punt 48)

3. Hogere voorziening - Middelen - Onjuiste beoordeling van feiten - Niet-ontvankelijkheid - Toetsing door Hof van beoordeling van bewijs - Uitgesloten, behoudens geval van onjuiste opvatting (Art. 225 EG; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58) (cf. punten 49, 62)

4. Mededinging - Geldboeten - Bedrag - Verlaging van geldboete als tegenprestatie voor medewerking (Verordening nr. 17 van de Raad, art. 15) (cf. punt 91)

Voorwerp

Hogere voorziening ingesteld tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer) van 11 december 2003, Adriatica di Navigazione / Commissie (T-61/99), houdende ongegrondverklaring van een beroep tot nietigverklaring van de beschikking van de Commissie van 9 december 1998 inzake een procedure op grond van artikel 85 van het EG-Verdrag (IV/34466 - Greek Ferry Boats)

Dictum

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) De incidentele hogere voorziening van de Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt afgewezen.

3) Adriatica di Navigazione SpA wordt verwezen in 90 % van de kosten.

4) De Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt verwezen in 10 % van de kosten.