Home

Zaak T-452/04: Arrest van het Gerecht van 13 september 2010 — Éditions Jacob/Commissie ( „Mededinging — Concentraties — Franstalige uitgeverij — Beschikking waarbij concentratie verenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard op voorwaarde dat activa worden doorverkocht — Beschikking inzake erkenning van overnemer van doorverkochte activa — Beroep tot nietigverklaring van niet gekozen kandidaat-overnemer — Onafhankelijkheid van trustee — Verordening (EEG) nr. 4064/89” )

Zaak T-452/04: Arrest van het Gerecht van 13 september 2010 — Éditions Jacob/Commissie ( „Mededinging — Concentraties — Franstalige uitgeverij — Beschikking waarbij concentratie verenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard op voorwaarde dat activa worden doorverkocht — Beschikking inzake erkenning van overnemer van doorverkochte activa — Beroep tot nietigverklaring van niet gekozen kandidaat-overnemer — Onafhankelijkheid van trustee — Verordening (EEG) nr. 4064/89” )

6.11.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 301/20


Arrest van het Gerecht van 13 september 2010 — Éditions Jacob/Commissie

(Zaak T-452/04)(1)

(Mededinging - Concentraties - Franstalige uitgeverij - Beschikking waarbij concentratie verenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard op voorwaarde dat activa worden doorverkocht - Beschikking inzake erkenning van overnemer van doorverkochte activa - Beroep tot nietigverklaring van niet gekozen kandidaat-overnemer - Onafhankelijkheid van trustee - Verordening (EEG) nr. 4064/89)

2010/C 301/30

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Éditions Odile Jacob SAS (Parijs, Frankrijk) (vertegenwoordigers: W. van Weert, O. Fréget, M. Struys, M. Potel en L. Eskenazi, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk A. Whelan, O. Beynet, A. Bouquet en F. Arbault, vervolgens A. Bouquet en O. Beynet, gemachtigden)

Interveniëntes aan de zijde van verwerende partij: Wendel Investissement SA (Parijs) (vertegenwoordigers: aanvankelijk C. Couadou en M. Trabucchi, vervolgens M. Trabucchi en F. Gordon, advocaten) en Lagardère SCA (Parijs) (vertegenwoordigers: aanvankelijk A. Winckler, I. Girgenson en S. Sorinas Jimeno, vervolgens A. Winckler, F. de Bure en J.-B. Pinçon, advocaten)

Voorwerp

Beroep tot nietigverklaring van beschikking (2004) D/203365 van de Commissie van 30 juli 2004 inzake de erkenning van Wendel Investissement als koper van de activa die werden afgestoten overeenkomstig beschikking 2004/422/EG van de Commissie van 7 januari 2004 waarbij een concentratieoperatie verenigbaar wordt verklaard met de gemeenschappelijke markt en de werking van de EER-Overeenkomst (Zaak nr. COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP) (PB L 125, blz. 54)

Dictum

1.

Beschikking (2004) D/203365 van de Commissie van 30 juli 2004 inzake de erkenning van Wendel Investissement SA als koper van de activa die werden afgestoten overeenkomstig beschikking 2004/422/EG van de Commissie van 7 januari 2004 waarbij een concentratieoperatie verenigbaar wordt verklaard met de gemeenschappelijke markt en de werking van de EER-Overeenkomst (Zaak nr. COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP) wordt nietig verklaard.

2.

De Europese Commissie en Lagardère SCA zullen hun eigen kosten alsook die van Éditions Odile Jacob SAS dragen.

3.

Wendel Investissement zal haar eigen kosten dragen.