Home

Zaak T-345/04: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 11 september 2008 — Italië/Commissie

Zaak T-345/04: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 11 september 2008 — Italië/Commissie

22.11.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 301/61


Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 11 september 2008 — Italië/Commissie

(Zaak T-345/04)(1)

(2008/C 301/102)

Procestaal: Italiaans

De president van de Tweede kamer van het Gerecht van eerste aanleg heeft de doorhaling van de zaak gelast.