Home

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer) van 16 november 2006.

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer) van 16 november 2006.

Gemeenschapsmerk

-

Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk

-

Relatieve weigeringsgronden

-

Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b) (cf. punt 70)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 23 april 2004 (gevoegde zaken R 547/2003-1 en R 604/2003-1) inzake een oppositieprocedure tussen Jabones Pardo, SA en Quimi Romar, SL

Gegevens betreffende de zaak

>lt>1

Dictum

1) De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 23 april 2004 (gevoegde zaken R 547/2003-1 en R 604/2003-1) wordt vernietigd voor zover daarbij het beroep van interveniënte werd toegewezen voor "zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen" van klasse 3 en voor "hygiënische producten" van klasse 5, waarop de gemeenschapsmerkaanvraag betrekking heeft.

2) Het BHIM zal zijn eigen kosten en de helft van de kosten van Jabones Pardo, SA dragen.

3) Quimi Romar, SL zal haar eigen kosten dragen.