Home

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 20 september 2007.

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 20 september 2007.

Gemeenschapsmerk

-

Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk

-

Absolute weigeringsgronden

-

Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van waar

-

Merken zonder onderscheidend vermogen (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub b en c) (cf. punten 36-37, 54)

Voorwerp

Verzoek tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 16 september 2004 (zaak R 108/2004-2) inzake een aanvraag tot inschrijving van het woord PURE DIGITAL als gemeenschapsmerk

Gegevens betreffende de zaak

>lt>3

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Verzoekster wordt verwezen in de kosten.