Home

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 19 maart 2007.

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 19 maart 2007.

Beroep tot nietigverklaring

-

Natuurlijke of rechtspersonen

-

Handelingen die hen rechtstreeks en individueel raken (Art. 230, vierde alinea, EG) (cf. punten 48-49, 51, 60)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van verordening (EG) nr. 384/2004 van de Commissie van 1 maart 2004 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur (PB L 64, blz. 21)

Dictum

1) Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2) Verzoekster wordt verwezen in de kosten.