Home

Zaak T-18/05: Arrest van het Gerecht van 19 mei 2010 - IMI e.a./Commissie ( "Mededinging - Mededingingsregelingen - Sector koperen afvoerbuizen - Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG - Voortdurende en veelvoudige inbreuk - Onderbreking van deelneming - Geldboeten - Beperkte deelneming aan mededingingsregeling" )

Zaak T-18/05: Arrest van het Gerecht van 19 mei 2010 - IMI e.a./Commissie ( "Mededinging - Mededingingsregelingen - Sector koperen afvoerbuizen - Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG - Voortdurende en veelvoudige inbreuk - Onderbreking van deelneming - Geldboeten - Beperkte deelneming aan mededingingsregeling" )

Arrest van het Gerecht van 19 mei 2010 - IMI e.a./Commissie

(Zaak T-18/05) [1]

Partijen

Verzoekende partijen: IMI plc (Birmingham, Warwickshire, Verenigd Koninkrijk); IMI Kynoch Ltd (Birmingham); Yorkshire Copper Tube (Liverpool, Merseyside, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: M. Struys en D. Arts, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: É. Gippini Fournier en S. Noë, gemachtigden)

Voorwerp

Beroep tot nietigverklaring van de artikelen 1, sub h tot en met j, en 2, sub f, van beschikking C(2004) 2826 van de Commissie van 3 september 2004 in een procedure op grond van artikel 81 [EG] en artikel 53 van de EER-Overeenkomst (zaak COMP/E-1/38.069 - Koperen leidingbuizen), en, subsidiair, een verzoek tot verlaging van de bij deze beschikking aan verzoeksters opgelegde geldboete

Dictum

1) Artikel 1, sub h tot en met j, van beschikking C(2004) 2826 van de Commissie van 3 september 2004 in een procedure op grond van artikel 81 [EG] en artikel 53 van de EER-Overeenkomst (zaak COMP/E-1/38.069 - Koperen leidingbuizen), wordt nietig verklaard, voor zover het de periode van 1 december 1994 tot 11 april 1996 betreft.

2) Het bedrag van de geldboete die in artikel 2, sub f, van beschikking C(2004) 2826 hoofdelijk aan IMI plc, IMI Kynoch Ltd en Yorkshire Copper Tube is opgelegd, wordt vastgesteld op 38,556 miljoen EUR.

3) Het beroep wordt verworpen voor het overige.

4) De Europese Commissie draagt haar eigen kosten en 40 % van de kosten van IMI, IMI Kynoch en Yorkshire Copper Tube.

5) IMI, IMI Kynoch en Yorkshire Copper Tube dragen 60 % van hun eigen kosten.

[1] PB C 69 van 19.3.2005.

--------------------------------------------------