Home

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 10 september 2008.

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 10 september 2008.

Overheidsopdrachten van de Europese Gemeenschappen - Aanbestedingsprocedure - Selectie- en toewijzingscriteria (Verordening nr. 1605/2002 van de Raad, art. 89 en 97, lid 1; verordening nr. 2342/2002 van de Commissie, art. 135-138) (cf. punten 48-51)

2. Overheidsopdrachten van de Europese Gemeenschappen - Gunning van opdracht na aanvraag van aanbiedingen - Gunning van opdrachten - Gunningscriteria (Verordening nr. 1605/2002 van de Raad, art. 97, lid 2; verordening nr. 2342/2002 van de Commissie, art. 138) (cf. punten 56-59)

3. Overheidsopdrachten van de Europese Gemeenschappen - Gunning van opdracht na aanvraag van aanbiedingen - Beoordelingsvrijheid van instellingen - Rechterlijke toetsing - Grenzen (cf. punten 70-71, 82)

4. Overheidsopdrachten van de Europese Gemeenschappen - Gunning van opdracht na aanvraag van aanbiedingen - Gunning van opdrachten (cf. punten 101, 104-105)

5. Handelingen van de instellingen - Motivering - Verplichting - Omvang (Art. 253 EG) (cf. punten 120-122)

6. Gemeenschapsrecht - Beginselen - Beginsel van behoorlijk bestuur - Zorgvuldigheidsplicht (cf. punten 152-153)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 23 november 2004 tot afwijzing van de offerte die verzoekster had ingediend in kader van de aanbesteding van een opdracht voor het verrichten van diensten inzake de ontwikkeling, het onderhoud en de ondersteuning van de financiële-informatiesystemen van het directoraat-generaal Landbouw, alsmede van het besluit om de opdracht aan een andere inschrijver te gunnen

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) De Commissie wordt verwezen in haar eigen kosten en in een vijfde van de kosten van Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

3) Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE zal vier vijfde van haar kosten dragen.