Home

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 12 juli 2006.

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 12 juli 2006.

Gemeenschapsmerk

-

Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk

-

Relatieve weigeringsgronden

-

Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b) (cf. punten 46-47, 51)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 17 december 2004 (zaak R 226/2003-2) inzake een oppositieprocedure tussen Sergio Rossi SpA en Marcorossi Srl

Gegevens betreffende de zaak

>lt>3

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Verzoekster zal haar eigen kosten dragen, alsmede die van interveniënte.

3) Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) zal zijn eigen kosten dragen.