Home

Zaak T-414/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 7 mei 2009 - NHL Enterprises/BHIM - Glory & Pompea (LA KINGS) ( Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk LA KINGS - Ouder nationaal beeldmerk KING - Relatieve weigeringsgrond - Ontbreken van verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 )

Zaak T-414/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 7 mei 2009 - NHL Enterprises/BHIM - Glory & Pompea (LA KINGS) ( Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk LA KINGS - Ouder nationaal beeldmerk KING - Relatieve weigeringsgrond - Ontbreken van verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 )

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 7 mei 2009 - NHL Enterprises/BHIM - Glory & Pompea (LA KINGS)

(Zaak T-414/05) [1]

Partijen

Verzoekende partij: NHL Enterprises BV (Rijswijk, Nederland) (vertegenwoordigers: G. Llewelyn, solicitor, V. Barresi, advocaat, en vervolgens M. Collins, solicitor)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordigers: J. Novais Gonçalves en D. Botis, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM: Glory & Pompea, SA (Mataró, Spanje)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 6 juli 2005 (zaak R 371/2003-4) inzake een oppositieprocedure tussen Glory & Pompea, SA en NHL Enterprises BV

Dictum

1) De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 6 juli 2005 (zaak R 371/2003-4) wordt vernietigd.

2) Het BHIM draagt zijn eigen kosten en de kosten van NHL Enterprises BV.

[1] PB C 36 van 11.2.2006.

--------------------------------------------------