Home

Zaak T-458/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 20 november 2007 - Tegometall International/BHIM - Wuppermann (TEK) ( Gemeenschapsmerk - Nietigverklaringsprocedure - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk TEK - Voorwerp van geschil - Eerbiediging van rechten van verdediging - Absolute weigeringsgronden - Beschrijvend karakter - Artikel 7, lid 1, sub b), c) en g), en artikel 51, lid 1, sub a), van Verordening (EG) nr. 40/94 )

Zaak T-458/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 20 november 2007 - Tegometall International/BHIM - Wuppermann (TEK) ( Gemeenschapsmerk - Nietigverklaringsprocedure - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk TEK - Voorwerp van geschil - Eerbiediging van rechten van verdediging - Absolute weigeringsgronden - Beschrijvend karakter - Artikel 7, lid 1, sub b), c) en g), en artikel 51, lid 1, sub a), van Verordening (EG) nr. 40/94 )

20071120

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 20 november 2007 - Tegometall International/BHIM - Wuppermann (TEK)

(Zaak T-458/05) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Tegometall International AG (Lengwil-Oberhofen, Zwitserland) (vertegenwoordiger: H. Timmann, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: J. Weberndörfer, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Wuppermann AG (Leverkusen, Duitsland) (vertegenwoordigers: aanvankelijk H. Huisken, vervolgens I. Friedhoff, advocaten)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 21 oktober 2005 (zaak R 1063/2004-2), zoals gerectificeerd op 16 november 2005, inzake een nietigverklaringsprocedure tussen Wuppermann AG en Tegometall International AG

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Verzoekster wordt verwezen in de kosten, behalve die welke interveniënte zijn opgekomen.

3) Interveniënte zal haar eigen kosten dragen.

[1] PB C 60 van 11.3.2006.

--------------------------------------------------