Home

Zaak C-393/05: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 29 november 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Oostenrijk (Verordening (EEG) nr. 2092/91 — Biologische teelt van landbouwproducten — Particuliere controleorganisaties — Vereiste van vestiging of vaste infrastructuur in lidstaat van verrichting — Rechtvaardigingsgronden — Deelname aan uitoefening van openbaar gezag — Artikel 55 EG — Consumentenbescherming)

Zaak C-393/05: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 29 november 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Oostenrijk (Verordening (EEG) nr. 2092/91 — Biologische teelt van landbouwproducten — Particuliere controleorganisaties — Vereiste van vestiging of vaste infrastructuur in lidstaat van verrichting — Rechtvaardigingsgronden — Deelname aan uitoefening van openbaar gezag — Artikel 55 EG — Consumentenbescherming)

26.1.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 22/3


Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 29 november 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Oostenrijk

(Zaak C-393/05)(1)

(Verordening (EEG) nr. 2092/91 - Biologische teelt van landbouwproducten - Particuliere controleorganisaties - Vereiste van vestiging of vaste infrastructuur in lidstaat van verrichting - Rechtvaardigingsgronden - Deelname aan uitoefening van openbaar gezag - Artikel 55 EG - Consumentenbescherming)

(2008/C 22/05)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: E. Traversa en G. Braun, gemachtigden)

Verwerende partij: Republiek Oostenrijk (vertegenwoordiger: C. Pesendorfer, gemachtigde)

Voorwerp

Niet-nakoming — Schending van artikel 49 EG — Vrij verrichten van diensten — Vereiste dat in een andere lidstaat erkende controle-instanties op het gebied van de biologische teelt van landbouwproducten in Oostenrijk over een bedrijfszetel of permanente organisatie beschikken

Dictum

1)

Door te eisen dat in een andere lidstaat erkende particuliere controleorganisaties voor producten uit de biologische landbouw op Oostenrijks grondgebied over een vestiging beschikken om er controles te kunnen verrichten, is de Republiek Oostenrijk de krachtens artikel 49 EG op haar rustende verplichtingen niet nagekomen.

2)

De Republiek Oostenrijk wordt verwezen in de kosten.