Home

Zaak C-245/05: Beschikking van de president van de Vierde kamer van het Hof van 20 november 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Düsseldorf — Duitsland) — Metro International GmbH/Hauptzollamt

Zaak C-245/05: Beschikking van de president van de Vierde kamer van het Hof van 20 november 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Düsseldorf — Duitsland) — Metro International GmbH/Hauptzollamt

8.3.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 64/31


Beschikking van de president van de Vierde kamer van het Hof van 20 november 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Düsseldorf — Duitsland) — Metro International GmbH/Hauptzollamt

(Zaak C-245/05)(1)

(2008/C 64/45)

Procestaal: Duits

De president van de Vierde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.