Home

Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 29 november 2007.

Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 29 november 2007.

Procedure

-

Herziening van arrest

-

Voorwaarden voor ontvankelijkheid van verzoek

-

Nieuw feit

-

Begrip

-

Feit dat vóór uitspraak van arrest bekend was

-

Daarvan uitgesloten

-

Niet-ontvankelijkheid (Statuut van het Hof van Justitie, art.44) (cf. punten 15-18)

Voorwerp

Verzoek tot herziening van de beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 14 december 2006 in zaak C-12/05 P

Dictum

1) Het door Meister ingediende verzoek tot herziening wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2) Meister en het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) dragen ieder hun eigen kosten.