Home

Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 27 maart 2007.

Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 27 maart 2007.

Gemeenschapsmerk

-

Procedurevoorschriften (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 52 en 74, lid 1) (cf. punten 40-42)

Voorwerp

Hogere voorziening ingesteld tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 25 mei 2005, TeleTech Holdings / BHIM (interveniënte: TeleTech International SA) (zaak T-288/03), waarbij is verworpen het beroep tegen een beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) houdende gedeeltelijke toewijzing van een vordering tot nietigverklaring inzake het gemeenschapsmerk "TELETECH GLOBAL VENTURES", die was ingesteld door de vennootschap TeleTech International SA., houdster van het nationale merk "TELETECH INTERNATIONAL"

Dictum

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) TeleTech Holdings, Inc. wordt verwezen in de kosten.