Home

Beschikking van het Hof (Vierde kamer) van 1 juni 2006.

Beschikking van het Hof (Vierde kamer) van 1 juni 2006.

Hogere voorziening - Middelen - Onjuiste beoordeling van feiten - Niet-ontvankelijkheid - Toetsing door Hof van beoordeling van aan Gerecht voorgelegde feitelijke gegevens - Uitgesloten, behoudens geval van onjuiste opvatting (Art. 225 EG; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58) (cf. punten 28-29)

2. Gemeenschapsmerk - Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk - Relatieve weigeringsgronden - Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b) (cf. punt 43)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 22 juni 2005, Plus Warenhandelsgesellschaft mbH / BHIM (T-34/04), waarbij het Gerecht heeft verworpen het beroep tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM houdende verwerping van het beroep dat rekwirante, houder van het merk "POWER", had ingesteld tegen de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk "TURKISH POWER" - Gevaar voor verwarring van de merken

Dictum

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH wordt verwezen in de kosten.