Home

Zaak T-20/05: Arrest van het Gerecht van 19 mei 2010 — Outokumpu en Luvata/Commissie ( „Mededinging — Mededingingsregelingen — Sector koperen afvoerbuizen — Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG — Geldboeten — Omvang van betrokken markt — Verzwarende omstandigheid — Recidive” )

Zaak T-20/05: Arrest van het Gerecht van 19 mei 2010 — Outokumpu en Luvata/Commissie ( „Mededinging — Mededingingsregelingen — Sector koperen afvoerbuizen — Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG — Geldboeten — Omvang van betrokken markt — Verzwarende omstandigheid — Recidive” )

3.7.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 179/30


Arrest van het Gerecht van 19 mei 2010 — Outokumpu en Luvata/Commissie

(Zaak T-20/05)(1)

(„Mededinging - Mededingingsregelingen - Sector koperen afvoerbuizen - Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG - Geldboeten - Omvang van betrokken markt - Verzwarende omstandigheid - Recidive”)

2010/C 179/50

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partijen: Outokumpu Oyj (Espoo, Finland) en Luvata Oy, voorheen Outokumpu Copper Products Oy (Espoo) (vertegenwoordigers: J. Ratliff, barrister, F. Distefano en J. Luostarinen, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: É. Gippini Fournier en S. Noë, gemachtigden)

Voorwerp

Beroep tot intrekking of verlaging van de geldboete die aan verzoeksters zijn opgelegd in artikel 2, sub j, van beschikking C(2004) 2826 van de Commissie van 3 september 2004 inzake een procedure op grond van artikel 81 [EG] en artikel 53 van de EER-Overeenkomst (zaak nr. COMP/E-1/38.069 — Koperen leidingbuizen)

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Outokumpu Oyj en Luvata Oy worden verwezen in de kosten.