Home

Zaak T-151/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 7 mei 2009 — NVV e.a./Commissie ( Mededinging — Concentraties — Markten voor inkoop van levende slachtvarkens en -zeugen — Beschikking waarbij concentratie verenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard — Afbakening van relevante geografische markt — Zorgvuldigheidsplicht — Motiveringsplicht )

Zaak T-151/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 7 mei 2009 — NVV e.a./Commissie ( Mededinging — Concentraties — Markten voor inkoop van levende slachtvarkens en -zeugen — Beschikking waarbij concentratie verenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard — Afbakening van relevante geografische markt — Zorgvuldigheidsplicht — Motiveringsplicht )

4.7.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 153/33


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 7 mei 2009 — NVV e.a./Commissie

(Zaak T-151/05)(1)

(„Mededinging - Concentraties - Markten voor inkoop van levende slachtvarkens en -zeugen - Beschikking waarbij concentratie verenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard - Afbakening van relevante geografische markt - Zorgvuldigheidsplicht - Motiveringsplicht”)

2009/C 153/63

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partijen: Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) (Lunteren, Nederland), Marius Schep (Lopik, Nederland) en Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) (’s-Gravenhage, Nederland) (vertegenwoordigers: aanvankelijk J. Kneppelhout en M. van der Kaden, vervolgens J. Kneppelhout, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: aanvankelijk A. Whelan en S. Noë, vervolgens A. Bouquet en S. Noë, gemachtigden)

Interveniënte aan de zijde van verwerende partij: Sovion NV (Best, Nederland) (vertegenwoordigers: J. de Pree en W. Geursen, advocaten)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van de beschikking van de Commissie van 21 december 2004, waarbij een concentratie verenigbaar wordt verklaard met de gemeenschappelijke markt en de werking van de EER-Overeenkomst (zaak COMP/M.3605)

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Marius Schep en de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) zullen hun eigen kosten alsmede die van de Commissie van de Europese Gemeenschappen en van Sovion NV dragen.