Home

Zaak T-248/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 24 september 2008 — HUP Uslugi Polska/BHIM — Manpower (I.T.@MANPOWER) ( Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk I.T.@MANPOWER — Absolute weigeringsgronden — Onderscheidend vermogen — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Ontbreken van tekens of benamingen die gebruikelijk zijn geworden — Ontbreken van merk dat publiek kan misleiden — Artikel 7, lid 1, sub b tot en met d en g, en artikel 51, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 40/94 )

Zaak T-248/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 24 september 2008 — HUP Uslugi Polska/BHIM — Manpower (I.T.@MANPOWER) ( Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk I.T.@MANPOWER — Absolute weigeringsgronden — Onderscheidend vermogen — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Ontbreken van tekens of benamingen die gebruikelijk zijn geworden — Ontbreken van merk dat publiek kan misleiden — Artikel 7, lid 1, sub b tot en met d en g, en artikel 51, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 40/94 )

8.11.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 285/34


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 24 september 2008 — HUP Uslugi Polska/BHIM — Manpower (I.T.@MANPOWER)

(Zaak T-248/05)(1)

(„Gemeenschapsmerk - Nietigheidsprocedure - Gemeenschapswoordmerk I.T.@MANPOWER - Absolute weigeringsgronden - Onderscheidend vermogen - Ontbreken van onderscheidend vermogen - Ontbreken van tekens of benamingen die gebruikelijk zijn geworden - Ontbreken van merk dat publiek kan misleiden - Artikel 7, lid 1, sub b tot en met d en g, en artikel 51, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 40/94’)

(2008/C 285/61)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: HUP Uslugi Polska sp. z o.o. voorheen HP Temporärpersonalgesellschaft mbH (Czeladz, Polen) (vertegenwoordiger: M. Ciresa, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: A. Folliard-Monguiral, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Manpower Inc. (Milwaukee, Wisconsin, Verenigde Staten) (vertegenwoordiger: R. Moscona, V. Marsland, solicitors, en A. Bryson, barrister)

Voorwerp

Beroep ingesteld tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 5 april 2005 (zaak R 124/2004-4) inzake een nietigheidsprocedure tussen MP Temporärpersonal GmbH en Manpower Inc.

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

HUP Uslugi Polska sp. z o.o. wordt verwezen in de kosten.