Home

Zaak T-329/05: Arrest van het Gerecht van 25 april 2012 — Movimondo Onlus/Commissie ( „Arbitragebeding — Kaderpartnerschapovereenkomst tussen ECHO en humanitaire organisaties — Subsidieovereenkomsten — Opschorting van betalingen” )

Zaak T-329/05: Arrest van het Gerecht van 25 april 2012 — Movimondo Onlus/Commissie ( „Arbitragebeding — Kaderpartnerschapovereenkomst tussen ECHO en humanitaire organisaties — Subsidieovereenkomsten — Opschorting van betalingen” )

9.6.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 165/16


Arrest van het Gerecht van 25 april 2012 — Movimondo Onlus/Commissie

(Zaak T-329/05)(1)

(Arbitragebeding - Kaderpartnerschapovereenkomst tussen ECHO en humanitaire organisaties - Subsidieovereenkomsten - Opschorting van betalingen)

2012/C 165/25

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Movimondo Onlus — Organizzazione non governativa di cooperazione e solidarietà internazionale (Rome, Italië) (vertegenwoordigers: aanvankelijk P. Vitali, G. Verusio, G. M. Roberti en A. Franchi, vervolgens P. Vitali, G. Verusio en A. Franchi, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: M. Wilderspin en F. Moro, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Primair, verzoek krachtens artikel 238 EG om de betaling te verkrijgen van bedragen op grond van subsidieovereenkomsten en, subsidiair, verzoek om nietigverklaring van twee brieven van de Commissie van 17 juni en 27 juli 2005.

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Movimondo Onlus — Organizzazione non governativa di cooperazione e solidarietà internazionale wordt verwezen in de kosten.