Home

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 6 juni 2007.

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 6 juni 2007.

Handelingen van de instellingen - Motivering - Verplichting - Omvang (Art. 253 EG) (cf. punten 39-42)

2. Sociale politiek - Europees Sociaal Fonds - Bijstand in financiering van beroepsopleidingsacties (Verordening nr. 2950/83 van de Raad, art. 5, lid 4, en 6, lid 1; besluit 83/516 van de Raad, art. 2, lid 2; beschikking 83/673 van de Commissie, art. 7) (cf. punten 57-59, 61, 67)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van beschikking C (2005) 1236 van de Commissie van 14 april 2005 houdende verlaging van het bedrag van de bijstand die was toegekend bij beschikking C (89) 0570 van 22 maart 1989, en van beschikking C (2005) 3557 van de Commissie van 13 september 2005 houdende verlaging van het bedrag van de bijstand die was toegekend bij beschikking C (89) 0570 van 22 maart 1989

Dictum

1) De zaken T-251/05 en T-425/05 worden gevoegd voor het arrest.

2) De beroepen worden verworpen.

3) Verzoekster wordt verwezen in de kosten.