Home

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 23 mei 2007.

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 23 mei 2007.

Gemeenschapsmerk

-

Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk

-

Relatieve weigeringsgronden

-

Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b) (cf. punten 52-54)

Voorwerp

Beroep tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 14 juli 2005 (zaak R 556/2003-1) inzake een oppositieprocedure tussen Henkel KGaA en Serra Y Roca, SA (SERCA)

Gegevens betreffende de zaak

>lt>5

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Verzoekster wordt verwezen in de kosten.