Home

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 10 oktober 2006.

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 10 oktober 2006.

Beroep tot nietigverklaring - Beroep tegen beschikking houdende bevestiging van niet binnen termijn bestreden beschikking (Art. 230 EG) (cf. punten 46, 48-49, 54-55, 60)

2. Procedure - Beroepstermijnen - Verval van recht (cf. punten 57-58, 60)

Voorwerp

Enerzijds, verzoek tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie om verzoeksters inschrijving niet op te nemen op de beperkte lijst in het kader van de aanbestedingsprocedure betreffende technische bijstand voor de verbetering van het informatie- en communicatietechnologiesysteem van het Staatsinstituut voor de Statistiek van de Republiek Turkije, en, anderzijds, verzoek tot nietigverklaring van de besluiten tot afwijzing van verzoeksters verzoek tot herziening van het besluit om haar inschrijving te weigeren

Dictum

1) Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2) Verzoekster wordt verwezen in de kosten.