Home

Zaak T-75/06: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 9 september 2008 - Bayer CropScience e.a./Commissie ( Richtlijn 91/414/EEG - Gewasbeschermingsmiddelen - Werkzame stof endosulfan - Intrekking van toelatingen voor op markt brengen - Evaluatieprocedure - Termijnen - Recht van verweer - Evenredigheidsbeginsel )

Zaak T-75/06: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 9 september 2008 - Bayer CropScience e.a./Commissie ( Richtlijn 91/414/EEG - Gewasbeschermingsmiddelen - Werkzame stof endosulfan - Intrekking van toelatingen voor op markt brengen - Evaluatieprocedure - Termijnen - Recht van verweer - Evenredigheidsbeginsel )

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 9 september 2008 - Bayer CropScience e.a./Commissie

(Zaak T-75/06) [1]

Partijen

Verzoekende partijen: Bayer CropScience AG (Monheim am Rhein, Duitsland); Makhteshim-Agan Holding BV (Rotterdam, Nederland); Alfa Georgika Efodia AEVE (Athene, Griekenland); en Aragonesas Agro, SA, (Madrid, Spanje) (vertegenwoordigers: C. Mereu en K. Van Maldegem, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: B. Doherty en L. Parpala, gemachtigden)

Interveniënte aan de zijde van verzoekende partijen: European Crop Protection Association (ECPA) (Brussel, België) (vertegenwoordigers: D. Waelbroeck en N. Rampal, advocaten)

Interveniënte aan de zijde van verwerende partij: Koninkrijk Spanje (vertegenwoordiger: J. Rodríguez Cárcamo, abogado del Estado)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van beschikking 2005/864/EG van de Commissie van 2 december 2005 betreffende de niet-opneming van endosulfan in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten (PB L 317, blz. 25)

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Bayer CropScience AG, Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Georgika Efodia AEVE en Aragonesas Agro, SA, zullen hun eigen kosten en die van de Commissie dragen.

3) Het Koninkrijk Spanje en de European Crop Protection Association (ECPA) zullen hun eigen kosten dragen.

[1] PB C 96 van 22.4.2006.

--------------------------------------------------