Home

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer) van 10 juni 2009.

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer) van 10 juni 2009.

Gemeenschapsmerk

-

Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk

-

Relatieve weigeringsgronden

-

Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten

-

Gevaar voor verwarring met ouder merk (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b) (cf. punten 28, 48-50)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 8 juni 2006 (zaak R 540/2005-2) inzake een oppositieprocedure tussen Kraft Foods Schweiz Holding AG en Delta Protypos Viomichania Galaktos AE

Gegevens betreffende de zaak

>lt>1

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Vivartia ABEE Proïonton Diatrofis kai Ypiresion Estiasis wordt verwezen in de kosten.