Home

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Zevende kamer) van 24 september 2008.

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Zevende kamer) van 24 september 2008.

Beroep tot nietigverklaring - Procesbelang - Beroep tegen beschikking die ten uitvoer is gelegd (Art. 230 EG) (cf. punten 18-19)

2. Handelingen van de instellingen - Motivering - Verplichting - Omvang -Besluit van Commissie tot annulering van aanbestedingsprocedure voor overheidsopdracht voor leveringen (Art. 253 EG) (cf. punten 29, 32-34)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 14 juli 2006 tot annulering van aanbestedingsprocedure EuropeAid/122742/C/SUP/RU betreffende de levering van computer- en kantoorapparatuur voor het informatienetwerk alsmede benodigdheden voor de sociale integratie en revalidatie van gehandicapte personen in het Federaal District Wolga (Russische federatie)

Dictum

1) Het besluit van de Commissie van 14 juli 2006 tot annulering van aanbestedingsprocedure EuropeAid/122742/C/SUP/RU wordt nietig verklaard.

2) De Commissie en DC-Hadler Networks SA zullen hun eigen kosten dragen.