Home

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 10 september 2008.

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 10 september 2008.

Gemeenschapsmerk

-

Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk

-

Relatieve weigeringsgronden

-

Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten

-

Gevaar voor verwarring met ouder merk (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b) (cf. punt 52)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 4 mei 2006 (zaak R 1058/2005-1) inzake een oppositieprocedure tussen Puertas Proma, SAL en Promat GmbH

Gegevens betreffende de zaak

>lt>7

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Promat GmbH wordt verwezen in de kosten.