Home

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Zevende kamer) van 19 november 2008.

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Zevende kamer) van 19 november 2008.

Gemeenschapsmerk

-

Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk

-

Relatieve weigeringsgronden

-

Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten

-

Gevaar voor verwarring met ouder merk (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b) (cf. punten 29, 42-43, 47)

Voorwerp

Beroep ingesteld tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 20 september 2006 (zaak R 29/2006-1) inzake een oppositieprocedure tussen Ercros, SA en Degussa GmbH.

Gegevens betreffende de zaak

>lt>7

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Ercros, SA wordt verwezen in de kosten.