Home

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van 10 juni 2008.

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van 10 juni 2008.

Gemeenschapsmerk

-

Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk

-

Absolute weigeringsgronden

-

Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van waar (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub c) (cf. punten 46-47, 54)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 14 september 2006 (zaak R 270/2006-1) inzake een aanvraag tot inschrijving van het woordmerk BLUE SOFT als gemeenschapsmerk

Gegevens betreffende de zaak

>lt>4

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Novartis AG wordt verwezen in de kosten.