Home

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 25 oktober 2007.

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 25 oktober 2007.

Beroep tot nietigverklaring

-

Termijnen

-

Aanvang (Art. 230, vijfde alinea, EG) (cf. punten 31, 36)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van beschikking 2006/446/EG van de Commissie van 12 april 2006 inzake een procedure op grond van artikel 81 EG (zaak COMP/B-1/38.348 - Repsol CPP) (samenvatting gepubliceerd in PB L 176, blz. 104), waarbij de toezeggingen van Repsol CPP een verbindend karakter wordt verleend, genomen overeenkomstig artikel 9 van verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (PB L 1, blz. 1)

Dictum

1) Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2) Er behoeft geen uitspraak te worden gedaan over de verzoeken tot toelating tot interventie van Rani, SA, Estación de servicio Lazarza, SL, Melón, SA, Estación de servicio Ahigal, SL, Els Garrafons, SL, Estación de servicio Azpeitia-Azkoitia, SL, Red Azul, SA, Sucesores de Narciso Chiva, SL, Pablo Rada Combustibles, SL en Promotores Internacional, SA, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio en Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, SA.

3) Estaser El Mareny, SL zal haar eigen kosten dragen alsmede die van de Commissie.

4) De partijen die om toelating tot interventie hebben verzocht, zullen hun eigen kosten dragen.