Home

Zaak T-280/06: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 11 september 2008 - Italië/Commissie

Zaak T-280/06: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 11 september 2008 - Italië/Commissie

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 11 september 2008 - Italië/Commissie

(Zaak T-280/06) [1]

(2008/C 301/116)

Procestaal: Italiaans

De president van de Tweede kamer van het Gerecht van eerste aanleg heeft de doorhaling van de zaak gelast.

[1] PB C 294 van 2.12.2006.

--------------------------------------------------