Home

Zaak C-494/06 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 30 april 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek, Wam SpA (Hogere voorziening — Staatssteun — Vestiging van een onderneming in bepaalde derde landen — Gesubsidieerde leningen — Ongunstige beïnvloeding van handelsverkeer tussen lidstaten — Mededingingsvervalsing — Handelsverkeer met die derde landen — Beschikking van Commissie — Onrechtmatigheid van staatssteun — Motiveringsplicht)

Zaak C-494/06 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 30 april 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek, Wam SpA (Hogere voorziening — Staatssteun — Vestiging van een onderneming in bepaalde derde landen — Gesubsidieerde leningen — Ongunstige beïnvloeding van handelsverkeer tussen lidstaten — Mededingingsvervalsing — Handelsverkeer met die derde landen — Beschikking van Commissie — Onrechtmatigheid van staatssteun — Motiveringsplicht)

4.7.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 153/4


Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 30 april 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek, Wam SpA

(Zaak C-494/06 P)(1)

(Hogere voorziening - Staatssteun - Vestiging van een onderneming in bepaalde derde landen - Gesubsidieerde leningen - Ongunstige beïnvloeding van handelsverkeer tussen lidstaten - Mededingingsvervalsing - Handelsverkeer met die derde landen - Beschikking van Commissie - Onrechtmatigheid van staatssteun - Motiveringsplicht)

2009/C 153/06

Procestaal: Italiaans

Partijen

Rekwirante: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: V. Di Bucci en E. Righini, gemachtigden)

Andere partijen in de procedure: Italiaanse Republiek (vertegenwoordigers: I. M. Braguglia, gemachtigde, bijgestaan door P. Gentili, avvocato dello Stato), Wam SpA (vertegenwoordiger: E. Giliani, avvocato)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 6 september 2006, Italië en Wam/Commissie (gevoegde zaken T-304/04 en T-316/04) waarbij het Gerecht nietig heeft verklaard beschikking 2006/177/EG van de Commissie van 19 mei 2004 betreffende steunmaatregel nr. C 4/2003 (ex-NN 102/2002) die Italië ten uitvoer heeft gelegd ten gunste van Wam SpA (PB L 63, blz. 11)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

De Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt verwezen in de kosten van beide instanties.