Home

Zaak C-532/06: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 24 januari 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Symvoulio tis Epikrateias — Griekenland) — Emm. G. Lianakis AE, Sima Anonymi Techniki etaireia Meleton kai Epivlepseon, Nikolaos Vlachopoulos/Dimos Alexandroupolis, Planitiki AE, Aikaterini Georgoula, Dimitrios Vasios, N. Loukatos kai Synergates AE Meleton, Eratosthenis Meletitiki AE, A. Pantazis- Pan. Kyriopoulos kai syn/tes OS Filon OE, Nikolaos Sideris (Richtlijn 92/50/EEG — Overheidsopdrachten voor dienstverlening — Uitvoering van onderzoek over kadasteropname, stedelijke vormgeving en uitvoeringsmaatregelen voor woongebied — Criteria die in aanmerking kunnen worden genomen als criteria voor kwalitatieve selectie of als gunningscriteria — Economisch voordeligste aanbieding — Inachtneming van in bestek of in aankondiging van opdracht opgenomen criteria — Vaststelling achteraf van wegingscoëfficiënten en van subcriteria voor gunningscriteria — Beginsel van gelijke behandeling van marktdeelnemers en transparantieverplichting)

Zaak C-532/06: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 24 januari 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Symvoulio tis Epikrateias — Griekenland) — Emm. G. Lianakis AE, Sima Anonymi Techniki etaireia Meleton kai Epivlepseon, Nikolaos Vlachopoulos/Dimos Alexandroupolis, Planitiki AE, Aikaterini Georgoula, Dimitrios Vasios, N. Loukatos kai Synergates AE Meleton, Eratosthenis Meletitiki AE, A. Pantazis- Pan. Kyriopoulos kai syn/tes OS Filon OE, Nikolaos Sideris (Richtlijn 92/50/EEG — Overheidsopdrachten voor dienstverlening — Uitvoering van onderzoek over kadasteropname, stedelijke vormgeving en uitvoeringsmaatregelen voor woongebied — Criteria die in aanmerking kunnen worden genomen als criteria voor kwalitatieve selectie of als gunningscriteria — Economisch voordeligste aanbieding — Inachtneming van in bestek of in aankondiging van opdracht opgenomen criteria — Vaststelling achteraf van wegingscoëfficiënten en van subcriteria voor gunningscriteria — Beginsel van gelijke behandeling van marktdeelnemers en transparantieverplichting)

8.3.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 64/11


Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 24 januari 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Symvoulio tis Epikrateias — Griekenland) — Emm. G. Lianakis AE, Sima Anonymi Techniki etaireia Meleton kai Epivlepseon, Nikolaos Vlachopoulos/Dimos Alexandroupolis, Planitiki AE, Aikaterini Georgoula, Dimitrios Vasios, N. Loukatos kai Synergates AE Meleton, Eratosthenis Meletitiki AE, A. Pantazis- Pan. Kyriopoulos kai syn/tes OS „Filon” OE, Nikolaos Sideris

(Zaak C-532/06)(1)

(Richtlijn 92/50/EEG - Overheidsopdrachten voor dienstverlening - Uitvoering van onderzoek over kadasteropname, stedelijke vormgeving en uitvoeringsmaatregelen voor woongebied - Criteria die in aanmerking kunnen worden genomen als „criteria voor kwalitatieve selectie’ of als „gunningscriteria’ - Economisch voordeligste aanbieding - Inachtneming van in bestek of in aankondiging van opdracht opgenomen criteria - Vaststelling achteraf van wegingscoëfficiënten en van subcriteria voor gunningscriteria - Beginsel van gelijke behandeling van marktdeelnemers en transparantieverplichting)

(2008/C 64/15)

Procestaal: Grieks

Verwijzende rechter

Symvoulio tis Epikrateias

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Emm. G. Lianakis AE, Sima Anonymi Techniki etaireia Meleton kai Epivlepseon, Nikolaos Vlachopoulos

Verwerende partij: Dimos Alexandroupolis, Planitiki AE, Aikaterini Georgoula, Dimitrios Vasios, N. Loukatos kai Synergates AE Meleton, Eratosthenis Meletitiki AE, A. Pantazis- Pan. Kyriopoulos kai syn/tes OS „Filon” OE, Nikolaos Sideris

Voorwerp

Verzoek om prejudiciële beslissing — Symvoulio tis Epikrateias — Uitlegging van artikel 36 van richtlijn 92/50/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening (PB L 209, blz. 1) — Criteria voor gunning van de opdracht — Vaststelling achteraf, in de loop van de gunningprocedure, van het specifieke gewicht van elk criterium

Dictum

Artikel 36, lid 2, van richtlijn 92/50/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1997, gelezen tegen de achtergrond van het beginsel van gelijke behandeling van de marktdeelnemers en van de daaruit voortvloeiende transparantieverplichting, verzet zich ertegen dat de aanbestedende dienst in het kader van een aanbestedingsprocedure achteraf wegingscoëfficiënten en subcriteria voor de in het bestek of in de aankondiging van de opdracht vermelde gunningscriteria vaststelt.