Home

Beschikking van het Hof (Vierde kamer) van 13 juli 2006.

Beschikking van het Hof (Vierde kamer) van 13 juli 2006.

Hogere voorziening

-

Middelen

-

Onjuiste beoordeling van feiten

-

Niet-ontvankelijkheid

-

Toetsing door Hof van beoordeling van aan Gerecht voorgelegde feitelijke gegevens

-

Uitgesloten, behoudens geval van onjuiste opvatting (Art. 225 EG; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58) (cf. punten 17-18)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van 23 november 2005, Soffass / BHIM (T-396/04), waarbij het Gerecht ongegrond heeft verklaard een beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk "NICKY" voor waren van klasse 15 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 699/2003-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 16 juli 2004 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling houdende afwijzing van de oppositie die was ingesteld door de houder van de nationale beeldmerken "NOKY" en "noky" voor waren van klasse 16

Dictum

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) Soffass SpA wordt verwezen in de kosten.