Home

Zaak F-134/06: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 8 april 2008 — Bordini/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Pensioenen — Aanpassingscoëfficiënt — Woonstaat — Begrip verblijfplaats — Begrip hoofdverblijfplaats — Bewijs)

Zaak F-134/06: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 8 april 2008 — Bordini/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Pensioenen — Aanpassingscoëfficiënt — Woonstaat — Begrip verblijfplaats — Begrip hoofdverblijfplaats — Bewijs)

24.5.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 128/38


Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 8 april 2008 — Bordini/Commissie

(Zaak F-134/06)(1)

(Openbare dienst - Ambtenaren - Pensioenen - Aanpassingscoëfficiënt - Woonstaat - Begrip verblijfplaats - Begrip hoofdverblijfplaats - Bewijs)

(2008/C 128/80)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Giovanni Bordini (Dover, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: L. Levi, C. Ronzi en I. Perego, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Ambtenaren — Enerzijds, vordering tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 25 januari 2006 houdende weigering om te erkennen dat verzoeker in het Verenigd Koninkrijk woonachtig is en, dientengevolge, weigering om de aanpassingscoëfficiënt van het Verenigd Koninkrijk op zijn pensioen toe te passen en, anderzijds, vordering tot schadevergoeding

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

De Commissie van de Europese Gemeenschappen zal, naast haar eigen kosten, de helft van de kosten dragen die Bordini in verband met de informele bijeenkomst van 5 juni 2007 heeft gemaakt.

3)

Bordini zal zijn eigen kosten dragen, met uitzondering van de helft van de kosten die hij voor de informele bijeenkomst van 5 juni 2007 heeft gemaakt.