Home

Zaak C-419/06: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 14 februari 2008 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense Republiek (Niet-nakoming - Staatssteun - Verplichting tot terugvordering)

Zaak C-419/06: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 14 februari 2008 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense Republiek (Niet-nakoming - Staatssteun - Verplichting tot terugvordering)

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 14 februari 2008 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense Republiek

(Zaak C-419/06) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: E. Righini, M. Konstantinidis, D. Triantafyllou en I. Chatzigiannis, gemachtigden)

Verwerende partij: Helleense Republiek (vertegenwoordigers: A. Samoni-Rantou, P. Mylonopoulos, gemachtigden, V. Christianos en P. Anestis, dikigoroi)

Voorwerp

Niet-nakoming - Verzuim om maatregelen te treffen teneinde te voldoen aan beschikking C(2005) 2706 van de Commissie van 14 september 2005 betreffende de terugvordering van steun verleend aan de luchtvaartmaatschappij Olympic Airlines

Dictum

1) Door niet binnen de gestelde termijnen alle maatregelen te treffen die nodig zijn voor het afschaffen van de steun die onrechtmatig en onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt is verklaard bij de beschikking van de Commissie van 14 september 2005 betreffende door Griekenland aan Olympic Airways en Olympic Airlines verleende steun alsmede voor de terugvordering van deze steun van de begunstigden, is de Helleense Republiek de krachtens de artikelen 2 tot en met 4 van deze beschikking op haar rustende verplichtingen niet nagekomen.

2) De Helleense Republiek wordt verwezen in de kosten.

[1] PB C 310 van 16.12.2006.

--------------------------------------------------