Home

Zaak C-499/06: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 mei 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sad Okregowy w Koszalinie - Republiek Polen) - Halina Nerkowska/Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w Koszalinie (Invaliditeitspensioen voor burgerslachtoffers van oorlog of repressie - Voorwaarde van woonplaats op nationaal grondgebied - Artikel 18, lid 1, EG)

Zaak C-499/06: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 mei 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sad Okregowy w Koszalinie - Republiek Polen) - Halina Nerkowska/Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w Koszalinie (Invaliditeitspensioen voor burgerslachtoffers van oorlog of repressie - Voorwaarde van woonplaats op nationaal grondgebied - Artikel 18, lid 1, EG)

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 mei 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sad Okregowy w Koszalinie - Republiek Polen) - Halina Nerkowska/Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w Koszalinie

(Zaak C-499/06) [1]

Verwijzende rechter

Sad Okregowy w Koszalinie

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Halina Nerkowska

Verwerende partij: Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w Koszalinie

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing - Sad Okregowy w Koszalinie - Uitlegging van artikel 18 EG - Verenigbaarheid van een nationale bepaling die de uitbetaling van een uitkering die is toegekend aan slachtoffers van de oorlog of van de gevolgen daarvan, afhankelijk stelt van de voorwaarde dat de betrokkenen op het nationale grondgebied wonen

Dictum

Artikel 18, lid 1, EG dient aldus te worden uitgelegd dat het in de weg staat aan wettelijke regeling van een lidstaat op grond waarvan deze laatste absoluut, onder alle omstandigheden, weigert om aan zijn onderdanen een uitkering te betalen die aan burgerslachtoffers van de oorlog of repressie is toegekend, op de loutere grond dat zij niet gedurende de gehele periode dat deze uitkering wordt betaald, op het grondgebied van deze staat wonen, maar op dat van een andere lidstaat.

[1] PB C 20 van 27.1.2007.

--------------------------------------------------