Home

Zaak F-15/06: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 23 september 2008 - Abba e.a./Parlement

Zaak F-15/06: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 23 september 2008 - Abba e.a./Parlement

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 23 september 2008 - Abba e.a./Parlement

(Zaak F-15/06) [1]

(2008/C 301/134)

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

[1] PB C 96 van 22.4.2006, blz. 37.

--------------------------------------------------