Home

Zaak C-424/06: Beschikking van de president van de Zesde kamer van het Hof van 7 april 2008 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

Zaak C-424/06: Beschikking van de president van de Zesde kamer van het Hof van 7 april 2008 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

Beschikking van de president van de Zesde kamer van het Hof van 7 april 2008 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

(Zaak C-424/06) [1]

(2008/C 171/49)

Procestaal: Italiaans

De president van de Zesde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

[1] PB C 310 van 16.12.2006.

--------------------------------------------------