Home

Zaak C-466/06: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 6 oktober 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal de grande instance de Nanterre - Frankrijk) - Société Roquette Frères/Direction générale des douanes et droits indirects, Recette principale de Gennevilliers de la Direction générale des douanes et des droits indirects (Artikel 104, lid 3, van Reglement voor de procesvoering - Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker - Isoglucose - Vaststelling van basishoeveelheden voor toekenning van productiequota - Als tussenproduct geproduceerde isoglucose - Artikel 24, lid 2, van verordening (EEG) nr. 1785/81 - Artikel 27, lid 3, van verordening (EG) nr. 2038/1999 - Artikel 1 van verordening (EG) nr. 2073/2000 - Artikel 11, lid 2, van verordening (EG) nr. 1260/2001 - Artikel 1 van verordening (EG) nr. 1745/2002 - Artikel 1 van verordening (EG) nr. 1739/2003 - Productieheffingen - Uitvoeringsbepalingen van quotaregeling - Inaanmerkingneming van hoeveelheden suiker die in de producten zijn verwerkt - Vaststelling van uit te voeren overschot - Vaststelling van gemiddelde verlies)

Zaak C-466/06: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 6 oktober 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal de grande instance de Nanterre - Frankrijk) - Société Roquette Frères/Direction générale des douanes et droits indirects, Recette principale de Gennevilliers de la Direction générale des douanes et des droits indirects (Artikel 104, lid 3, van Reglement voor de procesvoering - Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker - Isoglucose - Vaststelling van basishoeveelheden voor toekenning van productiequota - Als tussenproduct geproduceerde isoglucose - Artikel 24, lid 2, van verordening (EEG) nr. 1785/81 - Artikel 27, lid 3, van verordening (EG) nr. 2038/1999 - Artikel 1 van verordening (EG) nr. 2073/2000 - Artikel 11, lid 2, van verordening (EG) nr. 1260/2001 - Artikel 1 van verordening (EG) nr. 1745/2002 - Artikel 1 van verordening (EG) nr. 1739/2003 - Productieheffingen - Uitvoeringsbepalingen van quotaregeling - Inaanmerkingneming van hoeveelheden suiker die in de producten zijn verwerkt - Vaststelling van uit te voeren overschot - Vaststelling van gemiddelde verlies)

Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 6 oktober 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal de grande instance de Nanterre - Frankrijk) - Société Roquette Frères/Direction générale des douanes et droits indirects, Recette principale de Gennevilliers de la Direction générale des douanes et des droits indirects

(Zaak C-466/06) [1]

Verwijzende rechter

Tribunal de grande instance de Nanterre

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Société Roquette Frères

Verwerende partij: Direction générale des douanes et droits indirects, Recette principale de Gennevilliers de la Direction générale des douanes et des droits indirects

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing - Tribunal de grande instance de Nanterre - Geldigheid van artikel 24, lid 2, van verordening (EEG) nr. 1785/81, artikel 27, lid 3, van verordening (EG) nr. 2038/1999, artikel 1 van verordening (EG) nr. 2073/2000, artikel 1, lid 2, van verordening (EG) nr. 1745/2002 en artikel 1 van verordening (EG) nr. 1739/2003 - Gemeenschappelijke marktordening in de sector suiker - Isoglucoseproductiequota - Daaronder (niet) begrepen isoglucose die als tussenproduct wordt gebruikt - Geldigheid van de verordeningen (EEG) nr. 1443/82 en (EG) nr. 314/2002 - Wijze van berekening van isoglucoseproductieheffingen

Dictum

1) Bij onderzoek van de eerste vraag is niet gebleken van feiten of omstandigheden die de geldigheid kunnen aantasten van artikel 24, lid 2, van verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van 30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker, artikel 27, lid 3, van verordening (EG) nr. 2038/1999 van de Raad van 13 september 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker, artikel 1 van verordening (EG) nr. 2073/2000 van de Commissie van 29 september 2000 houdende verlaging, voor het verkoopseizoen 2000/2001, van de gegarandeerde hoeveelheid in de sector suiker in het kader van de productiequotaregeling, en van de geraamde maximale behoeften van de raffinaderijen in het kader van de preferentiële invoerregelingen, artikel 11, lid 2, van verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker, artikel 1 van verordening (EG) nr. 1745/2002 van de Commissie van 30 september 2002 houdende verlaging, voor het verkoopseizoen 2002/2003, van de in het kader van de productiequotaregeling gegarandeerde hoeveelheid in de sector suiker, en van de geraamde maximale behoeften van de raffinaderijen in het kader van de preferentiële invoerregelingen, en artikel 1 van verordening (EG) nr. 1739/2003 van de Commissie van 30 september 2003 houdende verlaging, voor het verkoopseizoen 2003/2004, van de in het kader van de productiequota gegarandeerde hoeveelheid in de sector suiker, en van de geraamde maximale behoeften van de raffinaderijen in het kader van de preferentiële invoer.

2) Bij onderzoek van artikel 5, lid 5, eerste alinea, van verordening (EEG) nr. 1443/82 van de Commissie van 8 juni 1982 houdende uitvoeringsbepalingen voor de quotaregeling in de sector suiker, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 392/94 van de Commissie van 23 februari 1994, en van artikel 6, lid 4, van verordening (EG) nr. 314/2002 van de Commissie van 20 februari 2002 houdende uitvoeringsbepalingen voor de quotaregeling in de sector suiker, in voorkomend geval zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1140/2003 van de Commissie van 27 juni 2003, is niet gebleken van feiten of omstandigheden die de geldigheid ervan kunnen aantasten.

[1] PB C 154 van 1.7.2006.

--------------------------------------------------