Home

Zaak C-485/06: Beschikking van de president van het Hof van 13 februari 2008 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Bondsrepubliek Duitsland

Zaak C-485/06: Beschikking van de president van het Hof van 13 februari 2008 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Bondsrepubliek Duitsland

Beschikking van de president van het Hof van 13 februari 2008 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Bondsrepubliek Duitsland

(Zaak C-485/06) [1]

(2008/C 128/50)

Procestaal: Duits

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.

[1] PB C 326 van 30.12.2006.

--------------------------------------------------