Home

Zaak T-133/06: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 23 oktober 2008 — TIM en TTV/BHIM — Past Perfect (PAST PERFECT) ( Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk PAST PERFECT — Afwijzing van vordering tot nietigverklaring — Artikel 7, lid 1, sub b, c en d, van verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 7, lid 2, van deze verordening )

Zaak T-133/06: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 23 oktober 2008 — TIM en TTV/BHIM — Past Perfect (PAST PERFECT) ( Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk PAST PERFECT — Afwijzing van vordering tot nietigverklaring — Artikel 7, lid 1, sub b, c en d, van verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 7, lid 2, van deze verordening )

6.12.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 313/29


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 23 oktober 2008 — TIM en TTV/BHIM — Past Perfect (PAST PERFECT)

(Zaak T-133/06)(1)

(„Gemeenschapsmerk - Nietigheidsprocedure - Gemeenschapswoordmerk PAST PERFECT - Afwijzing van vordering tot nietigverklaring - Artikel 7, lid 1, sub b, c en d, van verordening (EG) nr. 40/94 - Artikel 7, lid 2, van deze verordening’)

(2008/C 313/51)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partijen: TIM The International Music Company AG en TTV Tonträger-Vertrieb-2000 GmbH (Hamburg, Duitsland) (vertegenwoordigers: aanvankelijk J. Wendt en G. Kukuk, vervolgens J. Wendt, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: G. Schneider, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Past Perfect Ltd (Bucknell, Oxfordshire, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: aanvankelijk S. Disraeli, vervolgens K. Tinkler, solicitors)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 3 februari 2006 (zaak R 150/2005-1) inzake een nietigheidsprocedure tussen TIM The International Music Company AG en TTV Tonträger-Vertrieb-2000 GmbH enerzijds, en Past Perfect Ltd anderzijds

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

TIM The International Music Company AG en TTV Tonträger-Vertrieb-2000 GmbH worden verwezen in de kosten.