Home

Gevoegde zaken T-303/06 RENV EN T-337/06 RENV: Arrest van het Gerecht van 25 november 2014 — UniCredit/BHIM — Union Investment Privatfonds (UNIWEB en UniCredit Wealth Management) [ „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvragen voor gemeenschapswoordmerken UNIWEB en UniCredit Wealth Management — Oudere nationale woordmerken UNIFONDS en UNIRAK en ouder nationaal beeldmerk UNIZINS — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Merkenserie of merkenfamilie — Gevaar voor associatie — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009] — Door interveniënte ingestelde vorderingen tot vernietiging en tot wijziging — Artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering” ]

Gevoegde zaken T-303/06 RENV EN T-337/06 RENV: Arrest van het Gerecht van 25 november 2014 — UniCredit/BHIM — Union Investment Privatfonds (UNIWEB en UniCredit Wealth Management) [ „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvragen voor gemeenschapswoordmerken UNIWEB en UniCredit Wealth Management — Oudere nationale woordmerken UNIFONDS en UNIRAK en ouder nationaal beeldmerk UNIZINS — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Merkenserie of merkenfamilie — Gevaar voor associatie — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009] — Door interveniënte ingestelde vorderingen tot vernietiging en tot wijziging — Artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering” ]

19.1.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 16/25


Arrest van het Gerecht van 25 november 2014 — UniCredit/BHIM — Union Investment Privatfonds (UNIWEB en UniCredit Wealth Management)

(Gevoegde zaken T-303/06 RENV EN T-337/06 RENV)(1)

([„Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvragen voor gemeenschapswoordmerken UNIWEB en UniCredit Wealth Management - Oudere nationale woordmerken UNIFONDS en UNIRAK en ouder nationaal beeldmerk UNIZINS - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Merkenserie of merkenfamilie - Gevaar voor associatie - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009] - Door interveniënte ingestelde vorderingen tot vernietiging en tot wijziging - Artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering”])

(2015/C 016/41)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: UniCredit SpA, voorheen UniCredito Italiano SpA (Genua, Italië) (vertegenwoordigers: G. Floridia, R. Floridia en G. Sironi, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: P. Bullock, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Union Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main, Duitsland) (vertegenwoordiger: J. Zindel, advocaat)

Voorwerp

Beroepen tegen de beslissingen van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 5 september 2006 (gevoegde zaken R 196/2005-2 en R 211/2005-2) en van 25 september 2006 (gevoegde zaken R 456/2005-2 en R 502/2005-2) inzake oppositieprocedures tussen Union Investment Privatfonds GmbH en UniCredito Italiano SpA

Dictum

1)

De beroepen worden verworpen.

2)

De door Union Investment Privatfonds GmbH ingediende verzoeken tot gedeeltelijke vernietiging en tot wijziging van de bestreden beslissingen worden afgewezen.

3)

UniCredit SpA wordt verwezen in de kosten, behalve in de kosten van Union Investment Privatfonds.

4)

Union Investment Privatfonds draagt haar eigen kosten.