Home

Zaak T-151/06: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 31 januari 2008 — Aluminium Silicon Mill Products/Commissie ( Dumping — Teruggave van antidumpingrechten — Nietigverklaring van verordening tot instelling van definitief antidumpingrecht — Afdoening zonder beslissing — Kostenregeling )

Zaak T-151/06: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 31 januari 2008 — Aluminium Silicon Mill Products/Commissie ( Dumping — Teruggave van antidumpingrechten — Nietigverklaring van verordening tot instelling van definitief antidumpingrecht — Afdoening zonder beslissing — Kostenregeling )

12.4.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 92/28


Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 31 januari 2008 — Aluminium Silicon Mill Products/Commissie

(Zaak T-151/06)(1)

(„Dumping - Teruggave van antidumpingrechten - Nietigverklaring van verordening tot instelling van definitief antidumpingrecht - Afdoening zonder beslissing - Kostenregeling’)

(2008/C 92/56)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Aluminium Silicon Mill Products (Zug, Zwitserland) (vertegenwoordigers: L. Ruessmann en A. Willems, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: P. Stancanelli en T. Scharf, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van beschikking C(2006) 1183 def. van de Commissie van 3 april 2006 tot gedeeltelijke afwijzing van de verzoeken tot terugbetaling van de antidumpingrechten op de invoer van silicium van oorsprong uit Rusland

Dictum

1)

Op het beroep behoeft geen uitspraak te worden gedaan.

2)

De Commissie wordt verwezen in de kosten.