Home

Zaak T-364/06: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 5 november 2008 — Xinhui Alida Polythene/Raad

Zaak T-364/06: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 5 november 2008 — Xinhui Alida Polythene/Raad

20.12.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 327/41


Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 5 november 2008 — Xinhui Alida Polythene/Raad

(Zaak T-364/06)(1)

(2008/C 327/76)

Procestaal: Engels

De president van de Eerste kamer van het Gerecht van eerste aanleg heeft de doorhaling van de zaak gelast.