Home

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 6 mei 2008.

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 6 mei 2008.

Gemeenschapsmerk

-

Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk

-

Relatieve weigeringsgronden

-

Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten

-

Gevaar voor verwarring met ouder merk (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b) (cf. punten 44, 47-48)

Voorwerp

Beroep ingesteld tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 10 juli 2006 (zaak R 171/2005-4) inzake een oppositieprocedure tussen Manuel Revert & Cía, SA en Redcats SA

Gegevens betreffende de zaak

>lt>2

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Redcats SA wordt verwezen in de kosten.