Home

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 7 september 2007.

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 7 september 2007.

Gemeenschapsmerk

-

Beroepsprocedure

-

Beroep bij gemeenschapsrechter

-

Personen die beroep kunnen instellen en partij kunnen zijn in procedure (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 63, lid 4) (cf. punten 22-24)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 16 december 2005 (zaak R 1116/2005-2) inzake een oppositieprocedure tussen Bankinter, SA en Confederación Española de Cajas de Ahorros

Gegevens betreffende de zaak

>lt>8

Dictum

1) Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2) Francisco Javier González Sánchez wordt verwezen in alle kosten.