Home

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 4 juli 2008.

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 4 juli 2008.

Beroep tot nietigverklaring - Procesbelang - Natuurlijke of rechtspersonen - Handelingen die hen rechtstreeks en individueel raken - Beroep ingesteld door onderneming die adressaat is van mededeling van punten van bezwaar, tegen eindbeschikking van Commissie waarbij deze onderneming alleen in overwegingen en niet in dispositief wordt genoemd - Niet-ontvankelijkheid (Art. 230, vierde alinea, EG) (cf. punten 21-24)

2. Beroep tot nietigverklaring - Handelingen waartegen beroep kan worden ingesteld - Begrip - Mededeling van punten van bezwaar - Daarvan uitgesloten (Art. 230 EG) (cf. punt 23)

3. Mededinging - Gemeenschapsregels - Toepassing door nationale rechterlijke instanties - Beoordeling van overeenkomst of praktijk die door Commissie is onderzocht of waarvoor deze reeds beschikking heeft gegeven - Voorwaarden (Art. 81, lid 1, EG) (cf. punten 30-31)

Voorwerp

Beroep tot nietigverklaring van beschikking 2007/534/EG van de Commissie van 13 september 2006 inzake een procedure op grond van artikel 81 EG [zaak nr. COMP/38.456 - Bitumen (Nederland)], of, subsidiair, tot vermindering van de aan Heijmans NV en Heijmans Infrastructuur BV opgelegde geldboete

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans BV zal haar eigen kosten en die van de Commissie dragen.