Home

Zaak T-56/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 8 juli 2008 - Commissie/Economidis ( Hogere voorziening - Openbare dienst - Ambtenaren - Nietigverklaring in eerste aanleg van besluit van de Commissie houdende aanstelling in ambt van hoofd van een eenheid - Afwijzing van sollicitatie van verzoeker - Aanstelling van andere sollicitant - Bepaling van niveau van te vervullen ambt in kennisgeving van vacature - Beginsel van scheiding van rang en functie - Hogere voorziening gegrond - Geding in staat van wijzen - Verwerping van beroep )

Zaak T-56/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 8 juli 2008 - Commissie/Economidis ( Hogere voorziening - Openbare dienst - Ambtenaren - Nietigverklaring in eerste aanleg van besluit van de Commissie houdende aanstelling in ambt van hoofd van een eenheid - Afwijzing van sollicitatie van verzoeker - Aanstelling van andere sollicitant - Bepaling van niveau van te vervullen ambt in kennisgeving van vacature - Beginsel van scheiding van rang en functie - Hogere voorziening gegrond - Geding in staat van wijzen - Verwerping van beroep )

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 8 juli 2008 - Commissie/Economidis

(Zaak T-56/07) [1]

Partijen

Rekwirante: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en G. Berscheid, gemachtigden)

Andere partij in de procedure: I. Economidis (Sint-Stevens-Woluwe, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Interveniënten aan de zijde van rekwirante: Europees Parlement (vertegenwoordigers: C. Burgos en A. Lukosiute, gemachtigden); Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Simm en I. Sulce, gemachtigden); en Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: T. Kennedy, J.-M. Stenier en B. Schäfer, gemachtigden)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (Tweede kamer) van 14 december 2006, Economidis/Commissie (F-122/05, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), en strekkende tot vernietiging van dat arrest

Dictum

1) Het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie van 14 december 2006, Economidis/Commissie (F-122/05, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), wordt vernietigd.

2) Het beroep dat Economidis in zaak F-122/05 voor het Gerecht van ambtenarenzaken heeft ingesteld, wordt verworpen.

3) Economidis en de Commissie zullen de eigen kosten dragen van de procedure voor het Gerecht voor ambtenarenzaken alsook van deze procedure.

4) Het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen zullen hun eigen kosten dragen.

[1] PB C 95 van 28.4.2007.

--------------------------------------------------